Սասնա ծռեր հարցաշար

1.1964 թին աշխարհի վիպերգերի միջազգային մրցույթում «Սասնա ծռերը» ճանաչվել է լավագույնըԻ՞նչ ես կարծումինչո՞ւ:

1964 թվականին աշխարհի վիպերգերի միջազգային մրցույթում «Սասնա ծռերը» ճանաչվել է լավագույնը։Իմ կարծիքով դրա պատճառն այն է,որ մեր էպոսը խաղաղության, ընտանիքի, մեծերին հարգելու, ծնող—զավակ հարգանքի գաղափարներն է կրում իր մեջ ։ Մեր էպոսում չկա որեւէ նվաճողական բան, այլ պատերազմի նկատմամբ ատելություն: Եթե մյուս էպոսներում կան նվաճումներ ու պատերազմներ, ապա «Սասնա ծռերում» կարևորվում է հայրենի հողի պաշտպանությունը:

2. Փորձիր պարզելԿոմիտասի ո՞ր հայտնի ստեղծագործության մշակման հետ է կապվում էպոսը:

Կոմիտասի ստեղծագործությունների շարքում  է դյուցազնա-հերոսական «Սասունցի Դավիթ» օպերան:Որի  ստեղծման  աշխատանքները  կոմպոզիտորին չի վիճակվել  ավարտել։ Պահպանվել են «Սասնա ծռեր» էպոսի հիման վրա նրա գրած երաժշտական հատվածները,որոնցով  սահմանափակվում են մեզ հասած ձեռագիր նյութերը:

3.Հին Կտակարանում կա հիշատակություն մեր էպոսի հերոսների մասինգտիր հատվածը և ներկայացրու:

Հին կտակարան‎ ,  ‎Դ Թագավորաց‎ , ‎ ԺԹ, էջ 475 <<Եւ եղաւ որ այն գիշերը դուրս եկաւ Տիրոջ հրեշտակը եւ զարկեց Ասորեստանցիների բանակումը հարիւր ութսունեւհինգ հազար. Եւ երբոր առաւօտը վեր կացան, եւ ահա բոլորը մեռած դիակներ էին։ Եւ Ասորեստանի Սենեքերիմ թագաւորը չուեց գնաց դարձեալ, ու նստեց Նինուէ։ Եւ երբոր նա երկրպագում էր իր աստուծուն՝ Նեսրաքի տանը, նորա որդիքը Ադրամելէք եւ Սարասար նորան սրով սպանեցին եւ իրանք փախան Արարատի երկիրը. Եւ նորա որդի Ասորդանը թագաւոր եղաւ նորա տեղ>>:

4.Փորձիր պարզելէլ ի՞նչ երաժշտական ստեղծագործություններ են գրվել էպոսյան թեմաներով:

Երաժշտարվեստում մեծ ճանաչում են ձեռք բերել գուսան Շահենի «Սասունցի Դավիթ» դյուցազներգությունը, Էդգար Հովհաննիսյանի «Սասունցի Դավիթ» բալետ-օպերան, Գևորգ Բուդաղյանի եւ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի «Խանդութ» երաժշտական կոմպոզիցիան, Արթուր Շահնազարյանի «Սասունցի Դավիթ» երաժշտական ասքը։

5. Բացի «Սասնա ծռերից» էլ ի՞նչ անուններով է կոչվել մեր էպոսը:

«Սասնա ծռեր»  էպոսը վիպասացների կոչվել է նաև «Սասնա փահլևաններ», «Սասնա տուն», «Ջոջանց տուն», «Սասունցի Դավիթ կամ Մհերի դուռ», «Դավիթ և Մհեր», «Դավթի պատմություն», «Դավթի հեքիաթ»:

6. Ո՞ր պատմիչներն են հիշատակել էպոսի մասին:

Էպոսի մասին  հիշատակվել  է Մովսես Խորենացու և Թովմա Արծրունու երկերում:

7. Օտարերկրացիների ինչպիսի՞ հիշատակություններ կան էպոսի մասին:

Դավթի և Խանդութի մասին զրույցների, Սասունում եղած իրեղեն ապացույցների հիշատակություններ կան 16-րդ դարի պորտուգալացի ճանապարհորդներ` Անտոնիո Տենրեյրոյի և Մեստրե Աֆոնսոյի  ուղեգրական նոթերում։ Եվրոպային էպոսը հայտնի է դառձել  հենց  նրանց  շնորհիվ։

8. Ո՞րն է էպոսի վիպասացների բուն հայրենիքըՀավաքիր տեղեկություններ և ներկայացրու:

Էպոսի վիպասացների բուն հայրենիքը Վանա լճի ավազանն ու նրանից հարավ-արևմուտք և հյուսիս-արևելք ընկած գավառներն են` Սասուն, Մուշ, Բաղեշ, Մոկք, Շատախ, Վան, Հայոց ձոր, Խլաթ, Արճեշ, Մանազկերտ, Ալաշկերտ, Բայազետ: XIX-XX դդ. գավառներից պանդխտած և գաղթած սերունդների միջոցով «Սասնա ծռերն» անցել է Արևելյան Հայաստան, պարսկահայերի մեջ և Թիֆլիս:

9. Ովքե՞ր են էպոսի գրական լավագույն մշակումների հեղինակներըՆերկայացրու հատվածներ:

«Սասնա ծռերի» գրական մշակումները սկսվել են դեռևս 1890-ական թվականներից, սակայն Դավթի ճյուղի լավագույն մշակումը համարվում է Հովհաննես Թումանյանինը  <<Սասունցի Դավիթ>>: Դավթի ճյուղը մշակել է նաև Եղիշե Չարենցը <<Սասունցի Դավիթը>>:Փոքր Մհերի ճյուղը բանասետեղծական մշակման են ենթարկել ռուս բանաստեղծ Ա. Կուլեբյակինը <<Մհերի դուռ>>  և Ավ. Իսահակյանը <<Սասման Մհեր>>: Իսկ Նաիրի Զարյանը առաջինն է,ով վեպը իր բոլոր  չորս ճյուղերով  գրել է արձակով` <<Սասնա Դավիթը>>:

Հովհաննես Թումանյան «Սասունցի Դավիթ»

Առյուծ Մըհերը, զարմով դյուցազուն,
Քառասուն տարի իշխում էր Սասուն.
Իշխում էր ահեղ, ու նըրա օրով
Հավքն էլ չէր անցնում Սասմա սարերով։
Սասմա սարերից շա՜տ ու շատ հեռու
Թնդում էր նրա հռչակն ահարկու,
Խոսվում էր իր փառքն, արարքն անվեհեր.
Հազար բերան էր — մի Առյուծ-Մհեր։

Ավետիք Իսահակյան «Սասնա Մհերը»

Երկիրն էլ  չէր ուզի տանի Մհերին,

Արեգակն էլ `աչքի նման մեռելին

Պաղ կընայեր ու լույս չէր տա Մհերին:

Ձիու ոտքը ծունկն ի վեր

Հողերու մեջ կըմխրճվեր.

Ուժով –զոռով գնաց Մհեր,

Եկավ,հասավ Վանա ծովուն:

Ագռավու Քար բացվեց մեկեն,

Առավ –կալավ մեջ իր ծոցին

Մհերն ու Ձին:

Ագռավու Քար գոցվեց նորեն

Նըրա վըրեն:

Եղիշե Չարենց <<Սասունցի Դավիթ>>

Մհերը՝ զարմով արևազուն՝

Քառասուն տարի իշխեց Սասուն,

Իբրև արդ արդար և դյուցազուն։

Նա պատերազմներ մղեց բազում

Թշնամիների հանդեպ հզոր,

Որ խուժում էին անբավ ուժով

Տիրելու բարձրիկ երկրին Սասուն,

Բայց մարտերում այդ հզորազոր

Հաղթում է նա միշտ իր սրով սուր։

Նաիրի Զարյան<<Սասնա Դավիթը>>

Մհերը վեր կացավ,հեծավ Քուռկիկ Ջալալին,ծանր-ծանր քշում էր դեպի Ոստանա Կապան:Հողը թուլացել էր,չէր դիմանում էնոր ծանրության տակ:Ձիու ոտները թաղվում էին հողի մեջ:Մհերն ասաց.

-Հայ-Հա~յ,հողը ծերացել է:Քշեց,քշեց հասավ Տոսպա,էն որ ասում են Վան:Էնտեղ էր Ագռավաքար…

10.Ովքե՞ր են գրի առել պատումը ովքե՞ր են եղել ասացողները Տեղեկություններ ներկայացրու նրանց մասին:

Սասնա ծռերը» հայտնաբերել և ամբողջությամբ գրառել է Գարեգին Սրվանձտյանը 1873-ին, Մշո Առնիստ գյուղում, երեսփոխան Կրպոյից և հրատարակել Կոստանդնապոլսում «Գրոց ու բրոց և Սասունցի Դավիթ կամ Մհերի դուռ» ։ Երկրորդ տարբերակը 1886-ին Էջմիածնում գրի է առել Մանուկ Աբեղյանը՝ Նախո քեռի Մոկացուց և հրատարակել Շուշիում«Դավիթ և Մհեր» ։Նորանոր տարբերակներ են գրառել Գ.Հովսեփյանը, Խ.Դադյանը, Ս.Հայկունին, Ա.Աբեղյանը, Ե. Լալայանը, Կ.Մելիք–Օհանջանյանը, Ա.Ղանալանյանը և ուրիշներ։ 1938-1939 թթ. «Սասնա ծռերի» 1000-ամյա հոբելյանի առթիվ մինչ այդ գրառված 60-ից ավելի պատումների հիման վրա, Մ.Աբեղյանի, Գ.Աբովի, Ա.Ղանալանյանի խմբագրությամբ հյուսվել-կազմվել է մեկ միասնական համահավաք բնագիր «Սասունցի Դավիթ» ։ Վեպի մեկ այլ համահավաք բնագիր է կազմել Տ.Չիթունին Փարիզում «Սասունական»:

Педагогическая система Марии Монтессори.

maria

Сегодня познакомимся с Марией Монтессори – итальянским педагогом-практиком. Мария Монтессори – итальянский педагог, создатель педагогической системы, в основе которой лежит идея свободного воспитания. Мария Монтессори родилась 31 августа 1870 года в маленьком итальянском городке Кьяравалле в семье высокопоставленного государственного чиновника. О детстве Марии известно немногое, лишь только то, что ее родители делали для своего ребёнка все, чтобы она в будущем могла реализовать высокое человеческое предназначение, а в строгой католической Италии это не соответствовало привычному положению женщины. Она была очень способна, особенно к математике и естественным наукам, отличалась дисциплинированностью и организованностью в работе. В 12 лет Мария мечтает о поступлении в техническую школу, в которую до того принимали только юношей. Но ее настойчивость победила все преграды и она была принята в техническую школу для юношей. Здесь Мария решила, что сделает все от нее зависящее, чтобы воспрепятствовать подавлению личности учащегося.  Смысл метода, разработанного итальянским педагогом, заключается в том, чтобы стимулировать в ребенке самобытность, самостоятельность, самовоспитание, саморазвитие и самообучение – т.е. те вещи, которые в ребенке заложены природой. А поскольку все эти способности проявляются уже в раннем детстве, то именно этот период и считается благодатной почвой для воспитания талантов и способностей. Комнаты для обучения, созданные по методике Монтессори, разделены на зоны: практическая, учебная, сенсорная и двигательная. В первой малыши учатся самостоятельно обуваться, одеваться, пересыпать крупы, чистить тряпкой грязь. Во второй малыши развивают мышление и логику с помощью различных материй – географии, математики, естественно-научных предметов. В третьей, сенсорной зоне, дети изучают меры, формы, размеры и свойства предметов. А в четвертой малыши развивают ловкость, внимание и концентрацию. Очень важным моментом в обучении по Монтессори является то, что ребенок вправе выбирать самостоятельно, в какой зоне он хочет обучаться. Он может свободно передвигаться из одной зоны в другую и менять деятельность с одной на другую.

Стадии развития ребёнка.

  • Первый уровень развития детей, по мнению Марии Монтессори, длится от рождения до шести лет. В течение этого периода ребёнок проходит через значительные психологические и физические изменения. Во время этого периода ребёнка рассматривают как исследователя, который выполняет работу по развитию своей личности и приобретению независимости.

 

  • Второй уровень развития длится с 6 до 12 лет. В течение этого периода Монтессори отметила физические и психологические изменения у детей и разработала специальную среду в классе, уроки, и материалы, которые соответствовали бы этим новым изменениям. Среди физических изменений она отмечает потерю молочных зубов и равномерный рост ног и туловища. Среди психологических изменений наблюдается «стадный инстинкт», или иными словам тенденция работать и общаться в группах, а также развитие разума и воображения. По её мнению, главной задачей второго этапа является формирование у ребёнка интеллектуальной независимости и социальной организации.

 

  • Третий уровень развития длится с 12 до 18 лет, включая подростковый возраст. Монтессори связывает третий уровень с половым созреванием, а также с некоторыми психологическими изменениями. Она отмечает психологическую нестабильность и трудности в концентрации этого возраста, а также творческие тенденции и развитие чувства справедливости и чувства собственного достоинства. Она использовала термин «валоризация», чтобы описать стремление подростков к получению внешней оценки. Монтессори считала, что основной задачей этого периода является поиск своего места в обществе.

 

  • Четвёртый уровень развития длится с 18 до 24 лет. Монтессори написала сравнительно мало об этом периоде и не разработала специальную образовательную программу для этого возраста. Она считала, что дети, получившие Монтессори-образование на предыдущих уровнях развития, полностью готовы к изучению культуры и науки для того, чтобы стать лидерами. Монтессори также считала, что экономическая независимость в форме работы за деньги имеет решающее значение для этого возраста, и чувствовала, что ограничение обучения несколькими годами в университете бессмысленно, так как изучать культуру можно на протяжении всей жизни человека.

 

Важно также рассказать о подразделении окружающей среды, в которых занимаются дети, на ряд зон:

«Зона практической жизни», где дети приобретают важные практические умения. Имеет особенное значение для детей от 2,5 до 3,5 лет. Здесь находятся материалы для общеподготовительных упражнений, все, что связано с переливанием, пересыпанием, ношением предметов. Здесь же упражнения с пипетками, пинцетами, прищепками, нанизывание бус, сортировкой мелких предметов. Также сюда относят материалы, которые помогут ребенку заботиться о себе. К ним относятся рамки с различными видами застежек: большими и маленькими пуговицами, молнией, пряжками, крючками, шнуровкой, бантами, булавками, кнопками, липучкой. К этой же группе относится материал для рук и чистки ногтей. Материалы позволяющие освоить первые навыки приготовления пищи — чистка и резание овощей и фруктов, сервировка стола. В эту же зону входят материалы, которые позволяют ребенку научиться заботиться об окружающем мире — мытье посуды, стирка, мытье стола, глажение, чистка обуви, полировка металла. Все предметы, которыми пользуется ребенок, должны быть не игрушечными, а настоящими.

 

«Зона сенсорного воспитания». Эта зона предназначена для развития и утончения восприятия органов чувств. Она оборудована классическим сенсорным Монтессори-материалом, который тоже разделены на несколько групп:материалы для развития зрения. Сюда входят четыре блока с цилиндрами и цветные цилиндры, розовая башня, коричневая лестница, красные штанги, геометрический комод с рамками — вкладышами, проекциями, объемные геометрические тела с основаниями. Для развития логического мышления на основе зрительного восприятия — комплект конструктивных треугольников, биномиальный и триномиальный кубы;материалы для развития осязания. Это — шершавые и гладкие доски для ощупывания, шероховатые таблички, ящик с тканью;к материалам для развития барического чувства (различения веса) относятся весовые таблички, для развития вкуса — вкусовые баночки, для развития слуха — шумовые цилиндры.

 

«Математическая зона». Сюда входит материал для знакомства с количествами и символами до 10, изучение состава и свойств; чисел первого десятка — числовые штанги, шершавые цифры, «веретена», цифры. К материалам для знакомства с десятичной системой: сложения, вычитания, умножения и деления четырехзначных чисел относятся банк золотого материала с набором карт — символов, игра с марками. Так же есть материал для освоения порядкового счета до ста — это доски Сегена и коробочки с цветными и золотыми бусами; материал для получения навыка табличного сложения, вычитания, умножения и деления — игры в змейки и с полосками, наборы рабочих и контрольных карт на все действия, доски для умножения и деления, короткие цепочки и набор стержней для умножения.

 

«Языковая зона». Сюда входит материал для расширения словарного запаса — классификационные карточки с обобщением, материал для развития фонематического слуха — наборы мелких предметов, звуковые игры; материалы для подготовки руки к письму — металлические рамки — вкладыши для обводок и штриховок, ножницы для резания бумаги; материал для знакомства с письменными буквами — шероховатые буквы, поднос с манкой для письма; материал для написания слов — большой подвижный алфавит; материал для чтения — серии из карточек, наименование предметов, списки слов, предложений, книжек.

 

«Космическая зона». Дидактическая сторона теории космического воспитания охватывает многие области: географию, историю, этику, физику, искусство, биологию, антропологию, охрану окружающей среды и др. Эта зона оборудована глобусами, картами мира, флагами, термометрами, схемами физического строения человека, альбомами, самостоятельно создаваемыми детьми.

В настоящее время многие Монтессори-школы дополняют среду, окружающую ребенка, такими зонами, как музыкальная, искусства и танцев, работы по дереву, иностранного языка, способствующими дальнейшему обогащению общего развития ребенка. Двигательные упражнения развивают ребенка физически и помогают ему почувствовать свое тело и осознать свои возможности.

Свобода и спонтанная активность ребенка.

С момента своего рождения ребёнок стремится к свободе и независимости от взрослого. Монтессори описывает этот процесс как биологический принцип человеческой жизни. Подобно тому, как тело ребёнка развивает свои способности и даёт ему свободу движений, так же и дух ребёнка исполнен голодом к учению и к духовной автономии.В этом процессе взрослый может стать союзником ребёнка и создать для него окружение, соответствующее его потребностям и стремлению к познанию. Самопонимание взрослого в педагогике Монтессори — это роль помощника, сглаживающего для ребёнка путь к самостоятельности в соответствии с принципом «Помоги мне сделать самому». Процесс обучения и познания происходит в ребёнке, ребёнок — сам свой учитель. Взрослый должен научиться вести ребёнка к учению, чтобы потом самоустраниться и оставаться в роли наблюдателя, сопровождающего процесс познания у детей.Поскольку каждый ребёнок проходит фазы чувствительности индивидуально, учебный план в доме ребёнка или школе должны быть индивидуально ориентированы. Учитель владеет техникой распознавания фаз чувствительности и способен вести ребёнка к деятельности, которая активировала бы его интерес. В принципе, однако, ребёнку должна быть дана свобода самому выбирать, с чем он хочет работать.Монтессори использовала несколько понятий, чтобы описать работу ребёнка, в том числе, впитывающее сознание, сензитивные периоды, нормализация.Монтессори заметила у детей от трёх до шести лет психологическое состояние, которое она назвала «нормализация». Нормализация начинается с фокусирования внимания детей на какой-то деятельности, направленной на их развитие, и характеризуется способностью концентрироваться, а также «спонтанной дисциплиной, способностью продолжительно и радостно трудиться, стремлением помочь другим и способностью сочувствовать»

Впитывающий разум.

Впитывающий разум (в терминологии педагогики Монтессори) — это способность детей без усилий впитывать своё непосредственное окружение: культуру, язык, привычки, обычаи, жизненные установки. Этот феномен, открытый в ходе многочисленных наблюдений, Монтессори объясняет особым типом психики и ментальности, присущим ребёнку.Взрослые приобретают знания посредством сознательного обучения, в то время как ребёнок неосознанно впитывает знания вместе с впечатлениями из окружающей среды. Такой тип восприятия характерен для ребёнка вплоть до определённого возраста, с точки зрения Монтессори, до шести лет. Восприятие ребёнка отличается тем, что впечатления «не только проникают в сознание, но и формируют его». Через понятие впитывающего разума в методе Монтессори обосновывается важность первых лет жизни в развитии человека. Задача взрослых в этот период — создать специально подготовленную среду, во взаимодействии с которой ребёнок сможет эффективно развиваться и обучаться, используя возможности впитывающего разума, которым он обладает.В книге «Впитывающий разум ребёнка» М.Монтессори подробно рассмотрела вопрос об умственных способностях ребёнка, которые позволяют ему в течение всего нескольких лет без наставников, без помощи со стороны системы образования, более того, даже будучи оставленным без внимания, а зачастую и испытывающим противодействие со стороны окружающей среды, создать и упрочить в себе все характерные особенности, присущие личности человека. Эта книга была написана по материалам лекций Монтессори, прочитанных ею в Ахмадабаде (Индия) во время первого обучающего курса, посвящённого изложению положений её педагогической методики. В своей книге Монтессори не только описывает феномен впитывающего разума, но и указывает на ответственность, которую несут за него взрослые, раскрывает практическую важность «образования с рождения».

Место методики в системе образования.

После того как получила известность работа Монтессори в итальянском «Доме ребёнка», где она с 1907 года применяла разработанную методику воспитания и обучения здоровых детей, и выхода в 1909 году обобщающей накопленный опыт обучения детей книги «Metodo della Pedagogia», методика начала распространяться. Были основаны «Дома ребенка» в Милане, Женеве, Вене; на методику Монтессори перешли все дошкольные учреждения швейцарского кантона Тичино. К Монтессори приезжали педагоги из разных стран, были открыты курсы по Монтессори-педагогике. В 1910 на английском языке вышла книга «Метод Монтессори», которая была переведена на 20 языков мира. Несмотря на то, что «Дома ребёнка» и Монтессори-школы в Италии были закрыты в 30-х годах по распоряжению властей, новые Монтессори-школы были открыты после падения фашистского режима. В настоящее время педагогика Монтессори широко распространена во многих странах, как в частной, так и в государственной сфере, при этом «школы Монтессори», как правило, являются дошкольными учреждениями. Монтессори оказала особенно заметное влияние на общую и специализированную дошкольную педагогику. Дидактические материалы ее системы широко используются в детских садах всего мира, эти материалы и применяемые в педагогике Монтессори приемы послужили основой для создания других систем обучения и воспитания детей.

В России.

Методика Монтессори получила распространение и в России. В 1913 была переведена на русский язык и издана книга «Дом ребенка. Метод научной педагогики.»В том же году Юлия Фаусек основала детский сад, работавший по новому методу; в 1916 она основала «Общество свободного воспитания».С поддержкой А. В. Луначарского проводились эксперименты по внедрению принципов Монтессори в систему образования Советской России. В 1926 году рассматривался вопрос о переходе дошкольных учреждений на новый метод воспитания. Но эти эксперименты вызвали недовольство Сталина, сколько-нибудь широкое распространение метода Монтессори было запрещено, а самой Монтессори был присвоен ярлык «реакционного педагога». Последняя в СССР детская группа Монтессори, была закрыта в 1930 году.В настоящее время в России происходит возвращение интереса к системе Монтессори.

Вывод:

На основе этого я сделала вывод о том, что Мария Монтессори признавая наличие у ребенка уникальных способностей к саморазвитию, считает главным делом педагога помощь ребенку в саморазвитии путем невмешательства.